Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Der har du Kraverne; jeg dem vil
Med Strømper og Skoe forøge.