Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Kun i flygtig Fart lad mig gribe din Arm,
Med mit Hoved over dig bøiet!
Kun et bævende Kys paa din blottede Barm!
See saa! nu lukker jeg Øiet.