Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Paa min Ære,
Nu vender jeg Ryggen til.