Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Det er ret en Skam!
Jeg havde saa fast besluttet ....
Det banker paa Døren!