Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

GERTRUD
Her komme saa sjeldent Fremmede hid,
Af Undren han falder i Staver.