Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

FREDRIK
Af Undren? O ja! den qvæler min Røst,
Men af Øiet den levner mig Brugen.