Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Vil De klinke med mig?