Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Nei ingenlunde!