Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Hvor kan De troe ....