Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Endnu maa De berette,
Hvorlunde De her kom til at boe
Paa Sjællands blomstrende Slette.