Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Jeg er ikke søvnig, det har ingen Hast.
104