Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
God Nat! Jeg troer, det er Sengetid.
Nu kom, min elskte Marie!
106