Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Seer De nu? De har vundet Deres Sag:
De fik os til at blive;
Vi er her alt paa tredie Dag,
Og kan neppe løs os rive.