Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

FREDRIK
Men den unge Frue kjeder sig vist,
Desværre, det seer jeg af Minen.
109