Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Det er Træthed kun, og Deres Moder hist
Venter os ved Theemaskinen.