Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Det er intet Under, om hun er træt,
Kun sjeldent hun Foden rører.
Men nu har vi ogsaa beseet hver Plet,
Tak være vor gode Fører.