Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Men vil De paa Jagt virkelig gaae?