Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Er det nu Grund til Klage?
En Mand har en Attraa i sit Bryst
Til tusinde Ting at prøve,
Og Jagten er just en mandig Lyst,
Som det sømmer sig ham at øve.