Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
O Vilhelm! nu er vi alene,
Skrækken binder ei meer min Mund.