Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Men siig mig, hvad gjør dig saa forsagt?