Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
O Gud! .... man kan ikke vide ....
Man hører om uforsigtige Skud, ....
Hvor let kan et Uheld sig føie! ....
Og den unge Mand .... o! han seer ud ....
Saa forvildet er hans Øie!