Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Min bedste Marie! jeg troer, du seer
Spøgelser midt om Dagen.