Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

GERTRUD
Ei kunde jeg sove, jeg var saa beklemt,
Det var som om Luften brændte, 114
Og jeg følte mig saa ængstelig stemt,
Som om en Ulykke hændte.
Med stærke Skridt jeg hørte dig gaae
Her i Natten, den stille,
Og ei Ro jeg havde, før jeg saae,
Hvad du monne bestille.