Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

FREDRIK
Kjær Moder min, vær uden Frygt!
Imorgen skal jeg jage,
Et Par Kugler at støbe har jeg forsøgt,
Da jeg fleer ei havde tilbage.