Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

GERTRUD
Lad imorgen fare den vilde Færd,
Den bliver os ei til Baade.
Saa længe de fremmede Folk er her,
Lad mildere Glæder raade.