Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

GERTRUD
Saa siig, at uvant med Jagten er han,
Og du tør ikke det vove.