Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

FREDRIK
Men hvad er det, Moder? hvad er det, du troer?
Troer du, jeg vil ham skyde?
115