Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

GERTRUD
O jeg veed ikke selv! men denne Stund
Ligesom truer med Fare.
O FREDRIK! lad ei min Bøn være spildt!
Du er saa selsomt forvirret,
Aldrig dit Øie har seet saa vildt,
Aldrig det saa har stirret.