Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

FREDRIK
O Moder! Moder! hold inde!
Du sagde: "Naar du for din Frelser staaer,
"Da siig: Min Gud og min Broder!
"Tilgiv mig for dine Martyrsaar,
"For min Anger og for min Moder!"