Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

GERTRUD
Ha! hvoraf veed du det?