Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

GERTRUD
O FREDRIK! har Vanvid grebet dit Sind?