Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

BYFOGDEN
Ak ja! det er Verdensløbet.