Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

BYFOGDEN
De er Slægtninge, kan jeg formode;
Jeg troer at bemærke Familietræk.