Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

BYFOGDEN
Ikke det? Jeg troede.
Men Grunden til Sorg er jo ligesaa god,
Naar man kjendte den Afdøde nøie.
121