Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
For fire Dage siden hun stod
Den første Gang for vort Øie.