Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Jeg staaer, som af Skrækken knuset!
Husker du, jeg sporede Tordenen igaar?
Nu har Lynet slaaet ned her i Huset!
122