Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Jeg nødigt forlader en bedrøvet Ven;
Hvad er din Mening, Marie?