Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

FREDRIK
Ja kom! jeg fører Dem Begge derhen,
Og lover ved min Moders Minde:
At betragte Dem som en broderlig Ven,
Og Dem .... som en søsterlig Veninde.