Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Gjennem Mørket skal jeg lede dit Fjed ....
Træd ikke paa Buxbom-Planten ....
Nu er vi ved Kisten, lige derved,
Stød dig ikke paa Kanten.
124 Fat Mod! Her er vor Kammerdør,
Du Lyset derinde kan skue.
Med andre Følelser gik vi før
Dertil gjennem denne Stue.
See, her er vor første, fortrolige Bo,
Vor Omfavnelses hellige Vugge;
Men udenfor har en dybere Ro
Lønnet dybere Sukke.