Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

ILHELM
I denne Kirke din Haand du mig gav,
Vort Baand vi her monne knytte.