Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Vi staae her igjen, men en aaben Grav
Gaber efter sit Bytte.