Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
I Alt, som forkynder vor Sjæletrang,
Til den mægtige Kirke vi træde.
Klokkerne ringe med samme Klang
Til Ligfærd og Bryllupsglæde.