Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Som Klokkernes Klang er Blomsternes Pragt,
De smykke Liget som Bruden. 125
Her lægger jeg Krandsen, min Haand har bragt,
Hos den Døde paa Hovedpuden.