Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

PRÆSTEN
Af Jord er du kommen, du bliver til Jord,
Men af Jorden op skal du stande.