Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

CHORDRENGENE
See, Tiden saa meget hastigt gaaer;
Hvo veed, hvor nær er min Ende?
At bort herfra jeg at vandre faaer,
Hvor let, hvor snart kan det hænde!