Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

FREDRIK
Vort Hverv er endt, nu drage vi hjem,
Og Deres Vogn bestilles.
Et Øieblik jeg da taler med Dem,
Og saa for stedse vi skilles.