Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Saa du troer, du lærer mig noget Nyt?
Jeg selv ei skulde det mærke?
Har du glemt forleden vor Dispyt
Og mine Anelser stærke?