Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Hvordan? du meente? ....
128