Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
Tal ei derom!
Jeg drømmer endnu, skjøndt vaagen;
Jeg har drømt fra den Stund, jeg hertil kom,
Og nu først spreder sig Taagen.