Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

VILHELM
Drømmen er glemt, Solen herned
Skinner gjennem Bøgetoppen.